بازگشت به لیست

طرح احداث مجموعه رستوران سنتی پارك جنگلی

موارد کاربرد:تفریحی و گردشگري
ظرفیت پیشنهادی:
عمده مواد اولیه مصرفی:مواد مصرفی رستوان و فست فود و مواد مصرفی تجهیزات گردشگري
اشتغال زایی:
محل پیشنهادی:جهرم
سرمایه گذاری ثابت:
سرمایه در گردش:
زمین مورد نیاز:1,000 متر مربع
زیربنا:1,200 متر مربع
روش سرمایه گذاری:
آورده شهرداری:زمین و آماده سازي و مجوز هاي مورد نیاز
آورده سرمایه گذار:ساخت بناها و تجهیزات گردشگري و رفاهی
سهم الشرکه طرفین:
سود ناخالص سالیانه (میلیارد ریال):
نرخ بازگشت سرمایه: 31.55 درصد
دوره بازگشت سرمایه (سال):سال 4.07

هدف از اجراي طرح ، احداث مجموعه رستوران سنتی پارك جنگلی در شهرستان جهرم بلوار نخلستان می باشد.

دریافت فایل