سامانه دریافت پیام‌های مردمی 137 شهرداری جهرم با هدف دریافت دیدگاه‌ها و نقطه نظرات شهروندان در خصوص مدیریت شهری و همچنین ایجاد ارتباط بیشتر شهروندان با  شهرداری ایجاد شده است.

پرسشی وجود ندارد.