آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث و بازسازی پارک جهاندیدگان

به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، شهرداری جهرم در نظر دارد پروژه احداث وبازسازی پارک جهاندیدگان،با اعتبار حدود سی وهشت میلیارد وپانصد میلیون ریال ازطریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد مناقصه به بخش خصوصی واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید.

🔹محل تحویل پاکت پیشنهادی واحد حراست شهرداری جهرم می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر فایل زیر را بارگیری فرمایید.

فروش چهار واحد آپارتمان مسکونی، یک واحد تجاری، دو قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی و آموزشی

ه گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، شهرداری جهرم در نظر دارد طی تشریفات قانونی و از طریق مزایده عمومی چهار واحد آپارتمان مسکونی، یک واحد تجاری و دو قطعه زمین را به فروش رساند.

🔹محل تحویل پاکت پیشنهادی واحد حراست شهرداری جهرم می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر فایل زیر را بارگیری فرمایید.

لکه گیری‌ آسفالت منطقه غرب خدمات شهری توسط شهرداری جهرم

به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، لکه گیری آسفالت مناطق مختلف شهر توسط شهرداری جهرم در حال انجام می‌باشد.

🔸️گفتنی‌ست عملیات لکه‌گیری آسفالت در منطقه غرب خدماتی شهر جهرم، طبق لیست آماده شده در قالب پیام‌های دریافتی مردمی بصورت حضوری و غیر حضوری آماده گردیده که هم اکنون بیش از ۲۸۰مورد انجام شده است.

🔹️از اینکه شهروندان عزیز جهرمی، شهرداری‌جهرم را یاری ‌می‌رسانند، متشکریم.

اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر اسفند۱۴۰۰

تمدید تجدید آگهی مناقصه عمومی در خصوص اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر و تفکیک از مبدا مواد قابل بازیافت و سایر موارد مربوطه طبق اوراق مناقصه به مدت سه سال با قیمت پایه ماهیانه هفده میلیارد و پانصد و هشتاد و سه میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و هفت ریال جهت کل شهر جهرم طبق شرایط مندرج در اوراق مناقصه از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ بیست و سوم اسفند ماه ۱۴۰۰ می باشد.محل تحویل پاکت پیشنهادی واحد حراست شهرداری جهرم می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر   زیر را بارگیری فرمایید.

روابط عمومی شهرداری جهرم

آگهی مزایده عمومی شماره ص/۱۰/۰۰/ ۶۹۷۹ مورخ ۰۶/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه شماره ۲۶ ردیف ۲ مورخ ۱۶/۰۹/۱۴۰۰ شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت ۴۸/۴ مترمربع واقع در خیابان هجرت شمالی نبش کوچه ۲۹ با کاربری مسکونی با قیمت پایه هر متر مربع ۳۵ میلیون ریال از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی به فروش برساند.

دانلود سند

آگهی مناقصه عمومی شماره ص/۱۰/۰۰/۶۹۱۳ تاریخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری جهرم به استناد مصوبه ردیف ۲ شماره ۲۵مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۰ شورای محترم اسلامی شهر جهرم، در نظر دارد ، اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر و تفکیک ازمبدا مواد قابل بازیافت و سایر موارد مربوطه طبق اوراق مناقصه به مدت سه سال با قیمت پایه ماهیانه ۷۰۷/۹۴۵/۵۸۳/۱۷ ریال(هفده میلیارد و پانصد و هشتاد و سه میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و هفت ریال) جهت کل شهر جهرم طبق شرایط مندرج در اوراق مناقصه از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید

دانلود سند

آگهی مزایده حضوری شماره ص/۰۹/۰۰/۶۸۲۵ مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه ردیف۶ صورتجلسه شماره ۵ شورای محترم اسلامی شهر جهرم مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۰در نظر دارد محصولات باغی شهرداری شامل نارنج در محدوده فضای سبز شهری و باغ های محمد آباد و کارخانه آسفالت با قیمت پایه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و از طریق مزایده حضوری (حراج) به صورت نقدی به فروش برساند

دانلود سند

تجدید آگهی مزایده عمومی شماره ص/۰۹/۰۰/۶۷۹۰ تاریخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه شماره ۱۷ ردیف ۲ مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۰ شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد هزینه بهاء خدمات ورودی میدان تره بار جهرم ، به مدت یک سال بصورت استیجاری با حداقل قیمت ماهیانه نود میلیون ریال از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید

دانلود سند

🔰تخلیه جداول سطح شهر توسط شهرداری جهرم

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، تخلیه جداول سطح شهر که به دلایل مختلف مسدود گردیده بود در حال انجام می‌باشد.

🔸تخلیه جداول پنج منطقه از شهر جهرم( فرهنگ شهر، شهرک فاطمیه، بلوار سرداران، خیابان امام حسن مجتبی ع ، خیابان‌ولیعصر) که به صورت کامل گرفته بود توسط شهرداری جهرم باز گردید.

🔹گفتنی است پانزده فرعی از مناطق گفته شده جداول آن‌ها به صورت کامل مسدود گردیده بود که رفع گرفتگی آن انجام شده است.

🔸کماکان عملیات رفع گرفتگی جداول سطح شهر ادامه خواهد داشت.
━━━━━━━━━━━━
🔻اخبار خدماتی ، اجرایی ، فرهنگی شهرداری جهرم را از
سایت 👇
www.jahrom.ir
اینستاگرام👇
http://www.instagram.com/jahrommunicipality

واتس اپ👇
https://chat.whatsapp.com/E8mfD6HeIxCDc96NKskZzN

🔰 به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری جهرم دراین نشست ضمن تقدیر وتشکر از پرسنل سازمان سیما،منظر وفضای سبز نگهداری وحفاظت از فضای سبز، اولویت اول سازمان میباشد.

🔶شهرداری جهرم ضمن نظارت بر عملکرد پیمانکاران ،رعایت حقوق شهروندان بسیارمهم دانست وباتوجه به نزدیک شدن به پایان سال واقداماتی که سازمان درخصوص استقبال از نوروز در نظردارد می‌بایست به نحوی باشد که موجب شادی ونشاط شهروندان شود.
🔷ضمنا اولویت بندی در مورد نیازهای سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری وبیان مسائل ومشکلات سازمان وبرطرف کردن آنها جهت کیفیت مطلوب فضای سبز بحث وتبادل نظر گردید.
━━━━━━━━━━━━
🔻اخبار خدماتی ، اجرایی ، فرهنگی شهرداری جهرم را از
سایت 👇
www.jahrom.ir
تلگرام 👇
https://telegram.me/shahrdarijahrom
اینستاگرام👇
http://www.instagram.com/jahrommunicipality