Skip to content

آسفالت معابر جهرم کماکان در حال انجام می‌باشد. از شهرک شهید سحرخیز تا کوچه‌های بلوار معلم

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، در ادامه پروژه‌های عمرانی شهرداری و آسفالت سطح شهر جهرم کوچه ۶ بلوار معلم و ورودی خیابان حُر آسفالت گردید.

🔸️همچنین آسفالت قسمتی از خیابان اصلی شهرک شهید سحرخیز در دستور کار شهرداری جهرم قرار گرفته و آسفالت این معبر در حال انجام می‌باشد.

🔹️از همراهی همشهریان فهیم جهرمی با شهرداری جهرم کمال تشکر را داریم.