Skip to content

آسفالت کوچه ۲ خیابان ادیب و تمامی فرعی های این کوچه توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط‌عمومی شهرداری جهرم، کوچه ۲ خیابان ادیب و تمامی فرعی های این کوچه توسط شهرداری جهرم آسفالت گردید.

🔸️پروژه های عمرانی شهرداری جهرم در سطح شهر در حال پیگیری و انجام می‌باشد.