Skip to content

آسفالت کوچه ۷۶ امام رضا(و کوچه های فرعی آن ) در منطقه فرهنگ شهر، توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، پس از آسفالت قسمتی از بلوار سرداران، آسفالت خیابان پشت میدان تره‌بار آسفالت کوچه ۷۶ امام رضا و تمامی فرعی‌های منتهی به این کوچه در منطقه فرهنگ شهر آسفالت گردید.

🔸️گفتنی است مناطق مختلفی از جهرم در حال زیرسازی می‌باشد که به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.