Skip to content

آغاز آسفالت خیابان شهدای کاظمیه به متراژ سی هزار مترمربع توسط شهرداری‌جهرم

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، آسفالت خیابان شهدای کاظمیه توسط شهرداری جهرم به متراژ حدود سی هزار متر مربع آغاز گردید.

🔸️گفتنی است اعتبار این پروژه بالغ بر پانزده میلیارد ریال می‌باشد.

🔹️از اینکه اهالی این خیابان همکاری های لازم را با شهرداری جهرم دارند متشکریم.