Skip to content

آغاز موزائیک فرش ضلع غربی بلوار شهید رجایی و خیابان فرصت جنوبی توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، موزائیک فرش ضلع غربی بلوار شهید رجایی و همینطور ضلع غربی خیابان فرصت جنوبی توسط شهرداری جهرم در حال انجام می‌باشد.

🔸️از اینکه همشهریان عزیز با شهرداری جهرم همکاری‌های لازم را دارند، متشکریم.