Skip to content

اجرای پروژه موزائیک فرش پیاده رو بلوار معلم

♨️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم به منظور مناسب سازی فضای شهری و در جهت بهبود عبور و مرور شهروندان اجرای موزائیک فرش قسمتی از پیاده رو بلوار معلم در دستور کار شهرداری جهرم قرار گرفت و این پروژه به همت واحد فنی و عمران شهرداری هم اکنون در حال انجام است و تا اصلاح بیشتر پیاده روهای خیابان های اصلی شهر ادامه خواهد داشت.

🔹همچنین در این طرح مسیر ویژه شهروندان نابینا و کم بینا در نظر گرفته شده است.