Skip to content

احداث کانیوا ،جدول و آسفالت برخی نقاط جهرم

با توجه نزدیک شدن به فصول بارش های آسمانی احداث کانیوا ، جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت برخی از نقاط شهر توسط شهرداری جهرم در حال انجام می باشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم جدول کشی خیابان عرفان واقع در شهرک شهید دستغیب در حال انجام می باشد همینطور برای مشخص نمودن و هدایت مسیر آب کوچه ۶۰ بلوار رهبری احداث کانیوا در دستور کار قرار گرفته و در حال اجرا ست.

با توجه به درخواست شهروندان در کوچه ۱۶ بلوار رهبری عملیات زیرسازی این کوچه آغاز گردید.

آسفالت میدان نبوت ، میدان جهاد و همینطور لایروبی جداولی که از زیر این دو میدان عبور میکرد به صورت کامل انجام شد.