Skip to content

ادامه روند آسفالت در معابر شهر توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط‌عمومی شهرداری جهرم، در ادامه انجام آسفالت معابر و پروژه های عمرانی، کوچه ۲۰ خیابان صدا و سیما و کوچه ۲۹ خیابان قدس بطور کامل توسط شهرداری جهرم زیرسازی و آسفالت گردید.