Skip to content

تعویض پرچم ایران با پرچم یا حسین (ع) به مناسبت فرارسیدن ماه محرم

به گزارش روابط‌عمومی شهرداری جهرم، پرچم سرخ مزین به نام امام حسین (ع) در میدان چمران توسط شهرداری جهرم برافراشته شد.

همچنین برخی از میادین سطح شهر جهرم با ریسه های پارچه‌ایی مشکی پوش شدند.