Skip to content

دیدار شهردار جهرم با مدیرعامل سازمان بازرسی و حسابرسی آستان قدس رضوی

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، مهندس علیرضا نظری با دکتر مهدی فرقانی مدیرعامل سازمان بازرسی و حسابرسی آستان قدس رضوی دیدار بعمل آورد.

🔸️دکتر فرقانی به تازگی با حکم تولیت آستان قدس رضوی به سمت مدیرعاملی سازمان بازرسی و حسابرسی آستان قدس رضوی انتخاب گردیده است.

🔹️در این دیدار از طرف شهرداری جهرم لوح یادبودی به ایشان اهداء گردید.