Skip to content

رنگ آمیزی‌ میادین سطح شهر توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط‌عمومی شهرداری جهرم، میادین سطح شهر جهرم توسط شهرداری رنگ آمیزی گردید.

🔸️همچنین بلوارهای سطح شهر جهرم در حال رنگ آمیزی‌می‌باشد.

🔹️از اینکه همشهریان عزیز همکاری‌های لازم در جهت آبادانی شهر جهرم با شهرداری جهرم دارند متشکریم.