سازمانی است دولتی که در سال ۱۳۰۴ تاسیس شد و مسئولیت اداره شهر جهرم را بر عهده دارد. مدیریت این سازمان با شهردار جهرم است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می گردید. ولی، اکنون از طریق آرای شورای شهر جهرم انتخاب می گردد.

عبدالرحیم اسدی
از سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۱
علیرضا نظری جهرمی
از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰
مسعود مومنی
سرپرست
عباس منزه
غلامحسین بهمنی
سرپرست شهرداری
سیاوش قزلی
غلامحسین بهمنی
سرپرست
علیرضا صحرائیان
از ۱۳۸۹ - لیسانس عمران
غلامحسین بهمنی
وق لیسانس کشاورزی - سرپرست شهردادی
محمد رضا استواری
از ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۹ - لیسانس کشاورزی
محمد رضا رضائی کوچی
از ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ - دکتر عمومی
احمد رضا کشتکاران
از ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۱ - لیسانس عمران
حاج اسماعیل اوسط
از ۱۳۷۱الی ۱۳۷۸
عبدالعزیز پرنیان
از ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۱
مهرداد تدین
از ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۰
سید محمد علی حسینی
از ۱۳۶۸ الی ۱۳۶۹
سید عبد الوهاب هاشمی
از ۱۳۶۶ الی ۱۳۶۷
شعبانعلی راشد
از ۱۳۶۲ الی ۱۳۶۶
عزت اله سنایی
از ۱۳۶۰ الی ۱۳۶۲
عباسعلی جهان مهین
از ۱۳۵۹ الی ۱۳۶۰
عبدالرسول دانش پرور
سال ۱۳۵۹
محمد حسین پرنیان
از ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۸ - لیسانس فلسفه و حکمت
ایرج کشتکار جهرمی
از ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ – لیسانس بازرگانی
علی بنائی
از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ – دیپلم
غلامرضا رستگار
از ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶
محمد حسن رازقی
از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۵ – لیسانس تربیت بدنی
آقای جوکار
آقای عین الهی
سرپرست شهرداری
آقای جوادی
سرپرست شهرداری
آقای خسروی نژاد
افسر شهربانی