Skip to content

شهردار جهرم از آسفالت خیابان مولوی به متراژ چهار هزار متر مربع با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون ریال خبر داد

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم علیرضا نظری شهردار جهرم گفت:در ادامه طرح آسفالت معابر و خیابان شهر جهرم آسفالت خیابان مولوی در دستور کار شهرداری جهرم قرار گرفت و این خیابان توسط عوامل حوزه فنی و عمرانی به صورت کامل آسفالت گردید.

🔸️نظری شهردار جهرم گفت به منظور رفاه حال شهروندان تسریع در انجام و اتمام پروژه های آسفالت خیابان ها همراه با کیفیت مطلوب اولویت اصلی شهرداری جهرم می باشد.