Skip to content

طرح ساماندهی تابلوهای تجاری و حذف سایبان های غیر اصولی و مزاحم از خیابان های سطح شهر جهرم در حال اجراست

🔷به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم سعید رحمانیان معاون خدمات شهری شهرداری جهرم گفت: به منظور تناسب هماهنگی و زیباسازی چهره خیابان های سطح شهر جهرم طرح ساماندهی تابلوهای تجاری و حذف سایبان های غیر اصولی و مزاحم در دستور کار شهرداری جهرم قرار گرفت و کماکان در حال اجراست

🔶وی با اشاره به دستور شهردار جهرم مبنی بر حذف سایبان های غیر اصولی و مزاحم از خیابان های سطح شهر گفت:در حال حاضر این طرح با مشارکت صاحبان فروشگاه ها و مغازه های خیابان جمهوری اسلامی و خیابان خیام که از خیابان های شلوغ و پر تردد شهر جهرم به حساب می آیند در حال اجراست

♦️معاون خدمات شهری شهرداری با بیان اینکه نصب هر گونه تابلو تجاری بدون مجوز شهرداری ممنوع می باشد گفت:نصب تابلو های تجاری با مجوز شهرداری امکان پذیر است و صاحبان فروشگاه ها و مغازه های جهت اخذ مجوز به واحد زیباسازی و امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری جهرم مراجعه نمایند.

✅وی درپایان تاکید کرد این طرح به زودی در دیگر خیابان های سطح شهر جهرم به اجرا در خواهد آمد و از شهروندان و کلیه واحدهای اداری و تجاری و اصناف خواست در رفع مزاحمت تابلو و سایبان های تجاری خود اقدام نمایند.