Skip to content

عملیات نصب صندلی و سطل زباله در پارک های سطح شهر جهرم

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم به منظور ایجاد امکانات رفاهی لازم جهت استفاده شهروندان از فضای سبز و پارک های سطح شهر و توسعه مبلمان شهری سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری جهرم اقدام به نصب تعدادی صندلی در میدان شهید فهمیده ،پارک شقایق ،محمد آباد، پارک جنگلی، باغ ملی وجلو آب نمای شهرداری کرده است همچنین در راستای حفظ نظافت عمومی پارک ها تعدادی سطل زباله در این پارک ها جانمایی شده است.