Skip to content

نصب نرده‌های حفاظتی رودخانه‌های سطح شهر جهرم توسط شهرداری

🔸️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، پس از خریداری و ساخت نرده های حفاظتی رودخانه های شهر جهرم، نصب آنها در دستور کار شهرداری جهرم قرار گرفت.

🔹️از این رو شهرداری جهرم آغاز به نصب نرده‌های حفاظتی در محل کوچه جنب بنیاد مسکن نمود.

🔸️گفتنی‌ست دیگر نقاط شهر‌جهرم که نیاز به نرده حفاظتی اطراف رودخانه‌ها داشته باشد، این پروژه عملیاتی خواهد شد.