Skip to content

نصب هرگونه سایبان تجاری در سطح شهر جهرم ممنوع می‌باشد.

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، بهمن زارعیان معاون خدمات شهری شهرداری جهرم از ممنوع بودن نصب هرگونه تابلو و سایبان تجاری بدون اخذ مجوز از شهرداری خبر داد.

🔸️وی با اشاره به دستور شهردار جهرم در خصوص حذف سایبان‌های فعلی در سطح شهر افزود: معاونت خدمات شهری با جدیت پیگیر حذف کلیه سایبان‌های سطح شهر می‌باشد، که این طرح در خیابان ۱۷شهریور به صورت کامل اجرا گردید.

🔹️بهمن زارعیان نصب هرگونه تابلو تجاری بدون مجوز شهرداری را غیرقانونی دانست و گفت: نصب تابلوهای تجاری با مجوز شهرداری امکان‌پذیر می‌باشد و در غیر اینصورت تابلوهای نصب شده جمع آوری خواهد شد.