Skip to content

کف سازی و نصب وسایل بازی پلی اتیلین در برخی از پارک‌های جهرم

🔹️به گزارش روابط‌عمومی‌شهرداری جهرم، سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری جهرم اقدام به کف سازی و نصب وسایل بازی پلی اتیلین در برخی از پارک‌های شهر جهرم نمود.

🔸️پارک‌های ریحانه در شهرک فاطمیه، پارک فرهنگ شهر و همینطور کف سازی پارک چمران توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری جهرم انجام گردید.