Skip to content

کلیه ساخت و ساز‌های غیرقانونی در سطح شهر جهرم توسط شهرداری متوقف می‌شود.

🔰کلیه ساخت و ساز‌های غیرقانونی در سطح شهر جهرم توسط شهرداری متوقف می‌شود.

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، کلیه ساخت و ساز‌های غیرقانونی در سطح شهر جهرم توسط شهرداری متوقف می‌شود.

🔸در همین راستا ساخت و ساز غیر مجاز در مجاورت کشتارگاه جهرم ابتدای بلوار رهبری توسط معاونت خدمات شهری شهرداری جهرم متوقف گردید و کلیه تجهیزات این ملک توقیف گردید.

🔹 همچنین کلیه ساخت و سازهای غیر مجاز این ملک تخریب و به صورت زمین برگردانده شد.

✔️از همشهریان عزیز خواستاریم قبل از هرگونه ساخت و ساز مجوزهای لازم را از ادارات زیربط دریافت نمایند.