Skip to content

کمیته امنیتی مبارزه با سد معبر و تخلفات ساختمانی پس از سال‌ها تشکیل می‌شود

🔹️به گزارش روابط‌عمومی شهرداری جهرم، نظری شهردار جهرم در خصوص سد معبر در سطح شهر‌جهرم گفت:‌ متاسفانه در جهرم شاهد پدیده‌ی سد معبر به عنوان پدیده‌ای که تضییع حقوق شهروند، ایجاد ناهنجاری اجتماعی و مشکلی اساسی در رفت‌وآمد شهروندان است هستیم.

🔸️وی در خصوص اقدام شهرداری جهرم با عوامل سد معبر افزود: گشت زنی ماموران واحد پیشگیری و تخلفات شهرداری جهرم در سطح شهر جهرم تشدید خواهد یافت و پس از تذکر کتبی با همکاری اتاق اصناف و مقام قضایی نسبت به پلمب اقدام خواهد شد.

🔹️علیرضا نظری با اشاره به برخورد شدید با افراد متخلف در خصوص سد معبر بیان کرد: مجموعه شهرداری جهرم به هیچ وجه اجازه سدمعبر به افرادی که مخل نظم هستند را نخواهد داد و قوانین و مقررات برای تمامی کاسبان واحد می باشد و هیچ شخصی بر دیگری برتری ندارد.

🔸️شهردار جهرم در پایان افزود :در حال ایجاد مقدمات کمیته امنیتی مقابله با سد معبر هستیم که متاسفانه در سال‌های اخیر تشکیل نشده‌است. با برگزاری این کمیته بهتر می‌توان با این پدیده مقابله کرد.