Skip to content

♨️آغاز رنگ آمیزی محوری معابر (خط‌کشی محوری) خیابان های سطح شهر توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، مهندس نظری شهردار جهرم، از آغاز خط‌کشی محوری‌معابر سطح شهر خبر داد.

🔸️شهردار جهرم با اشاره به هزینه‌ی بالای این پروژه در راستای زیباسازی و تسهیل در عبور و مرور وسایط نقلیه گفت: با توجه به هزینه‌ی بالای این پروژه از شهروندان تفاضا می‌شود که از عبور و مرور غیر ضروری در مسیرهای تعیین شده جهت خط‌کشی محوری معابر خودداری نمایند.

🔹️مهندس نظری در خصوص همکاری شهروندان در اجرای هرچه بهتر این پروژه افزود: ساعت شروع این پروژه، هر شب راس ساعت ۲۴ می‌باشد که شهروندان در مناطق اعلام شده به هیچ عنوان وسایط نقلیه خود را در کنار خیابان پارک ننمایید. همچنین  از تردد در مسیرهای اعلامی تا ساعت ۵ صبح خودداری کنید.

✔گفتنی است هم اکنون مسیر رفت و برگشت بلوار بسیج به صورت کامل خط‌کشی محوری آن به اتمام رسید.

✔مسیرهای منع تردد در راستای اجرای خط‌کشی محوری معابر، هر روز از طریق شبکه های اطلاع رسانی شهرداری جهرم اعلام خواهد شد.