Skip to content

♨️اصلاح زمین بازی کودکان پارک بزرگ شهر( جنگلی) توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، زمین بازی کودکان پارک بزرگ شهر ( جنگلی) توسط شهرداری جهرم اصلاح گردید.

🔸️زیباسازی ، نصب کف پوش و نصب میز پینگ پُنگ در زمین بازی کودکان در پارک بزرگ شهر انجام شد.

🔹️شهروندان عزیز جهرمی بیاییم در حفظ و نگهداری تجهیزات و تاسیسات شهری کوشا باشیم.