Skip to content

♨️جایگاه سی ان جی کوثر ۱ شهرداری جهرم واقع در بلوار هواشناسی از امروز ساعت ۱۴ به دلیل انجام تست هیدرواستاتیک مخازن تعطیل می‌باشد.

🔹️پس از پایان تست هیدرواستاتیک مخازن ، شروع بکار جایگاه کوثر یک شهرداری جهرم، سریعا اطلاع رسانی خواهد شد.