Skip to content

♨️جایگاه CNG کوثر ۱ شهرداری جهرم واقع در بلوار هواشناسی آماده ارائه خدمت به همشهریان شد.

✔به گزارش روابط عمومی شهرداری‌جهرم، جایگاه سی ان جی کوثر ۱ شهرداری جهرم واقع در بلوار هواشناسی که چند روز پیش به  دلیل انجام تست هیدرواستاتیک مخازن تعطیل شده بود دوباره و در کمترین زمان ممکن آماده ارائه خدمت به همشهریان عزیز شد.