Skip to content

♨️حذف سایبان‌های برخی از خیابان‌های شهر جهرم در چند روز اخیر

🔹️به گزارش روابط‌عمومی شهرداری جهرم، پس از اقدام حذف سایبان‌های تجاری در نقاط مختلف شهر جهرم، در‌چند روز اخیر این پروژه در تعداد دیگری از خیابان‌ها اجرا گردید.

🔸️جمع آوری سایبان‌ها در بلوارهای مطهری، باهنر، جانبازان غربی وشرقی، بلوار امام حسین، خیابان هجرت و بهارستان در حال اجرا می‌باشد.

🔹️لازم به ذکر است همکاری شهروندان عزیز در خصوص حذف سایبان‌های سطح شهر با شهرداری جهرم جهت زیباسازی شهری، ستودنی‌است.