Skip to content

✒انعقاد قرارداد فی مابین شهرداری جهرم و مرکز بهداشت علوم پزشکی جهرم جهت رفع معضلات بهداشت شهری

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، تفاهم نامه ایی شش ماهه بین شهرداری جهرم و مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جهرم در خصوص رفع معضلات بهداشتی و راه اندازی گشت مشترک از اول اسفند ماه ۹۹ با موضوع ذیل انعقاد گردید:

🔸️جلوگیری از آلودگی محیط زیستی

🔸️جلوگیری ومسدود نمودن از روان آبهای سطح شهر

🔸️جلوگیری از نگهداری احشام وحیوانات خانگی مزاحم

🔸️بررسی قرار گرفتن کارگاهها وکارخانه ها از نظر بهداشت شهری

🔸️بررسی بهداشت کشتارگاه ومیادین تره بار وسایت دفن زباله

🔸️جلوگیری از مزاحمت های حیوانات موزی وجوندگان وسگ های ولگرد