Skip to content

✔اجرای تک‌لبه و جدول‌گذاری خیابان پارک کوهسار توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، تک لبه و جوی آب خیابان پارک کوهسار و فضاسازی آن منطقه توسط شهرداری جهرم در حال انجام می‌باشد.

🔸️پروژه تک لبه خیابان پارک کوهسار به متراژ نزدیک به ۷۰۰ متر طول و همینطور جدول‌گذاری به متراژ نزدیک به ۲۰۰ متر طول در حال انجام می‌باشد.

🔹️گفتنی است این پروژه برای مشخص شدن مسیر پیاده روی و همینطور جداسازی قسمت پیاده‌رو و سواره‌رو و همچنین جداسازی مسیر آب‌‌های سطحی از مسیر پیاده رو و هدایت به جوی آب در نظر گرفته شده است.

🔸️شایان ذکر است پس از لبه گذاری، جدول گذاری و اتمام پروژه مسیرهای پیاده‌رو و سواره رو پروژه روشنایی این مسیر کلید خواهد خورد.