Skip to content

💢واکسیناسیون پاکبانان شهرداری جهرم بر علیه بیماری کرونا

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، گروه پر خطر نیروهای پاکبان شهرداری جهرم در نوبت اول در جهرم واکسینه شدند.

🔸️گروه پر خطر پاکبانان شهر جهرم به علت درگیری با زباله‌های عفونی بر اساس اولویت سن و بیماری‌های زمینه‌ای در نوبت اول در جهرم واکسینه شدند.

🔹با پیگیری‌های مهندس نظری شهردار جهرم و دستور مستقیم مهندس رحیمی استاندار محترم فارس و ️با توجه به‌برنامه‌ریزی‌های انجام شده در خصوص واکسیناسیون مشاغل پاکبانان از بین مشاغل در معرض خطر، به دلیل ماهیت شغلی و مواجهه با زباله‌ها و پسماندهای عفونی در سطح شهر، اولین گروه شغلی پرخطر در شهر جهرم واکسینه شدند.

🔸️گفتنی است شهر جهرم دومین شهر پس از شیراز در استان فارس می‌باشد که نیروهای خدمات شهری آنان واکسینه می‌شوند.