Skip to content

📣بدلیل انجام پروژه عمرانی مسیر سمت چپ بلوار شهید رجایی، از سمت میدان شهدا به طرف پل محله صحرا مسدود می‌باشد.

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، در ادامه آسفالت و زیرسازی معابر سطح شهر جهرم، بدلیل انجام پروژه عمرانی مسیر سمت چپ بلوار شهید رجایی، از سمت میدان شهدا به طرف پل محله صحرا مسدود می‌باشد.

🔸️همشهریان عزیز می‌توانند تا بازگشایی مسیر فوق از مسیرهای جایگزین یا سمت راست بلوار شهید رجایی با رعایت نکات ایمنی استفاده نمایند.