Skip to content

🔰برداشتن پل ها و رفع گرفتگی جوی‌ها در خیابان‌های مختلف سطح‌شهر

🔹به گزارش‌روابط‌عمومی شهرداری جهرم، با توجه به گرفتگی برخی از جوی‌های سطح‌شهر، معاونت خدمات شهری شهرداری جهرم اقدام به برداشتن پل‌ها و رفع گرفتگی جوی‌ها در برخی از خیابان‌های سطح شهر گرفت.

🔸اقدامات صورت گرفته در خصوص پاکسازی جوی‌های و جمع‌آوری پل‌ها و رفع گرفتگی و نصب مجدد پل در : شهرک شهید دستغیب، شهرک فاطمیه، خیابان نخلستان و خیابان مصطفی خمینی انجام گردیده‌است.

🔹از شهروندان عزیز تقاضا می‌شود به هیچ‌ عنوان زباله‌های خود را در جوی آب نریزند چون باعث گرفتگی جوی‌ها می‌شود.

✔️از اینکه شهروندان فهیم جهرمی شهرداری را یاری می‌کنند،متشکریم.
━━━━━━━━━━━━
🔻اخبار خدماتی ، اجرایی ، فرهنگی شهرداری جهرم را از
سایت 👇
www.jahrom.ir
اینستاگرام👇
http://www.instagram.com/jahrommunicipality

واتس اپ👇
https://chat.whatsapp.com/E8mfD6HeIxCDc96NKskZzN