Skip to content

🔰دیدار اعضا شورای اسلامی شهر جهرم به همراه ریاست مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورا با اعضا مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، اعضای شورای اسلامی شهر جهرم به همراه ریاست مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورا جلسه ای مشترک با مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر شیراز برگزار کردند.

🔸مهندس اوسط رئیس شورای اسلامی شهر جهرم ضمن حمایت از مراکز پژوهشی و مطالعاتی تاکید کردند این مراکز باید کاملا مستقل باشند و بتوانند نظرات و دیدگاه توسعه‌ای شهر را بیان کنند وی در ادامه چگونگی شکل گیری مرکز پژوهش ها در جهرم توضیحاتی ارائه دادند.

🔸دکتر شاکری ریاست مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر جهرم ضمن با اهمیت خواندن پژوهش و مطالعات در انجام پروژه های مدیریت شهری افزودند: مدیریت شهری امروزه باید از آزمون و خطا در پروژه ها خودداری کند و اجرای همه پروژه ها پیوست های کارشناسی داشته باشند.
وی در ادامه خواستار همکاری نزدیکتر دو مرکز در راستای انتقال تجربه و تبادل اطلاعات شدند.

🔹در ادامه دکتر شریفی ریاست مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر شیراز در این دیدار، گزارشی از عملکرد و فعالیت های مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرشیراز پرداختند.
وی به تبیین نمونه تفاهم نامه های مرکز با مراکز دانشگاهی و علمی پرداختند و خواستار توجه ویژه ای به این مراکز شدند.

🔸دکتر سامی معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر شیراز نیز ضمن تبیین ساختار و فعالیت های مرکز پژوهش ها نمونه قراردادهای این مرکز در باب موضوعات مورد نظر مدیریت شهری پرداختند.

🔹دکتر سامانی سخنگوی شورای اسلامی شهر جهرم در این دیدار ضمن مهم خواندن کارهای مطالعاتی و پژوهشی در مدیریت شهری افزودند: برای جلوگیری از تضییع بیت المال و چندباره کاری در مدیریت شهری وجود مرکز پژوهش از اوجب واجبات می باشد و همه دستگاه های مدیریت شهری باید از توان مرکز پژوهش برای تبیین چشم انداز آینده شهر استفاده کنند.

🔸در ادامه این نشست مهندس غضنفری ضمن بیان تاثیرات مثبت مرکز پژوهش در گرفتن تصمیمات مهم شهری توسط مدیران، خواستار استفاده بیش از پیش از ظرفیت این مراکز شدند وی در پایان افزودند: ما معتقدیم همه طرح ها و لوایح باید پیوست کار کارشناسی در تمام ابعاد داشته باشند.
━━━━━━━━━━━━
🔻اخبار خدماتی ، اجرایی ، فرهنگی شهرداری جهرم را از
سایت 👇
www.jahrom.ir
اینستاگرام👇
http://www.instagram.com/jahrommunicipality

واتس اپ👇
https://chat.whatsapp.com/E8mfD6HeIxCDc96NKskZzN