Skip to content

🔰۷۸ ماموریت در آبان ماه توسط مامورین سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری جهرم

🔸به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، به نقل از واحد آموزش و آمار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری جهرم ۷۸ ماموریت در آبان ماه توسط مامورین این سازمان انجام گرفته است.

🔹طبق گزارش به دست آمده، ۲۰ ماموریت آتش سوزی و ۵۸ ماموریت امداد و نجات بوده‌ است، که بیشترین آمار در بین این موارد، امداد جانور و حیوانات وحشی با ۲۷ ماموریت و آتش سوزی ضایعات با ۱۲ ماموریت بیشترین موارد می‌باشند.

✔️در ادامه ماموریت‌ها : تصادفات و امداد جاده ای با ۱۱ مورد و امداد رسانی به افراد حبس شده در منزل با ۶ مورد از بیشترین عملیات های بعدی این سازمان در آبان ماه امسال بوده است.
━━━━━━━━━━━━
🔻اخبار خدماتی ، اجرایی ، فرهنگی شهرداری جهرم را از
سایت 👇
www.jahrom.ir
اینستاگرام👇
http://www.instagram.com/jahrommunicipality

واتس اپ👇
https://chat.whatsapp.com/E8mfD6HeIxCDc96NKskZzN