Skip to content

🔰 دیدار مدیرعامل و کمیته زیباسازی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جهرم

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، مهندس اسدی با رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری جهرم دیدار به عمل آورد.

✔️مهندس اسدی شهردار جهرم:
🔸 اولویت بندی مشکلات و نیازسنجی در رابطه با پارک های موجود باید هرچه سریعتر انجام شود.

🔹وضعیت سرویس بهداشتی و همچنین روشنایی پارک‌ها بایستی طبق استانداردهای روز باشد و وضعیت کنونی مطلوب نیست.

🔸زیباسازی میادین و معابر بخصوص ورودی‌های شهر باید به مراتب بهتر شود.

🔹ساماندهی تابلوها و سایه بان‌های سطح شهر طبق برنامه اجرا گردد.