Skip to content

🔶تعدادی از اعضای شورا به همراه رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورا دو بازدید از شبکه مجمع خیرین استان فارس و مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر شیراز داشتند.

🔹در این دیدار ضمن بازدید از ساختار و وضعیت شبکه مجمع خیرین استان فارس ابتدا دکتر شاکری ریاست مرکز پژوهش های شورا ضمن تبیین وضعیت و پتانسیل شهر جهرم خواستار استفاده از تجارب مجمع خیرین استان فارس و تاسیس مجمع خیرین فرهنگ ساز و شهرساز در جهرم شد.

🔸مهندس اوسط رئیس شورای اسلامی شهر هم در ادامه به وضعیت خوب و انسجام شورا و شهرداری در دوره ششم پرداختند و افزودند: امیدواریم بتوانیم از تجارب شبکه مجمع خیرین استان فارس استفاده بشود چرا در شهر جهرم انسان های خیراندیش بسیار زیادی وجود دارد.

🔹مهندس غضنفری نیز در این دیدار خواهان جلسات مشترک بیشتری در راستای تبادل اطلاعات و تجربه شدند.

🔸دکتر سامانی ریاست کمیسیون فرهنگی شورا اسلامی شهر جهرم ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های فرهنگی شبکه مجمع خیرین در استان افزودند: اگرچه خیرین در حوزه های مختلفی فعالیت دارند و همه مهم هستند اما در حوزه فرهنگی نیاز توجه ویژه تری احساس می شود وی در ادامه ابراز امیدواری کردند: بتوانیم از تجارب خوب شما و مجمع در زمینه های فرهنگی و کارهای فرهنگی استفاده کنیم.

🔹دکتر پاک‌فطرت مدیرعامل شبکه مجمع خیرین استان فارس هم ضمن بیان ساختار و فعالیت های انجام شده در مجمع خیرین استان فارس؛ اعلام داشتند آمادگی لازم برای هرگونه همکاری با مرکز پژوهش ها و شورای اسلامی شهر جهرم دارند.
━━━━━━━━━━━━
🔻اخبار خدماتی ، اجرایی ، فرهنگی شهرداری جهرم را از
سایت 👇
www.jahrom.ir
اینستاگرام👇
http://www.instagram.com/jahrommunicipality

واتس اپ👇
https://chat.whatsapp.com/E8mfD6HeIxCDc96NKskZzN