Skip to content

🔶️آسفالت برخی از کوچه‌های شهرک ایثارگران و خیابان نرگس توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط‌عمومی شهرداری جهرم، کوچه ۴ و ۸ شهرک ایثارگران و کوچه ۴ و فرعی‌های خیابان نرگس توسط شهرداری جهرم آسفالت گردید.

🔸️پروژه های عمرانی شهرداری جهرم در سطح شهر در حال پیگیری و انجام می‌باشد.