Skip to content

🔶️آسفالت قسمت اصلاح شده بلوار شهید رجایی توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، پس از دستور مهندس نظری، شهردار جهرم در خصوص اصلاح بلوار شهید رجایی به علت فرونشست زمین، شهرداری جهرم اقدام به زیرسازی این بلوار نمود.

🔸️آسفالت قسمت زیرسازی شده در دستور‌ کار‌ قرار گرفت و امروز به پایان رسید.

🔹️از اینکه کاسبان این منطقه با شهرداری جهرم همکاری‌های لازم را داشتند متشکریم.