Skip to content

🔶️آسفالت کوچه ۴۳ خیابان قدس و بلوار شهید رجایی توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط‌عمومی شهرداری جهرم، کوچه ۴۳ خیابان قدس و کوچه ۴۳ بلوار شهید رجایی توسط شهرداری جهرم آسفالت گردید.

🔸️پروژه های عمرانی شهرداری جهرم در سطح شهر در حال پیگیری و انجام می‌باشد.