Skip to content

🔶️آسفالت کوچه ۸ بلوار آزادگان و کوچه کنار ساختمان دانشگاه پیام نور جهرم

ه گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، در ادامه پروژه های عمرانی شهرداری جهرم و تلاش‌های معاونت فنی و شهرسازی در خصوص انجام پروژه‌های عمرانی کوچه ۸ بلوار آزادگان و همچنین کوچه کنار دانشگاه پیام‌نور جهرم نیز آسفالت گردید.

🔸️طبق دستور مهندس نظری شهردار جهرم پروژه های زیرسازی و آسفالت در سطح شهر ادامه خواهد داشت.