Skip to content

🔶️اجرای کانیوای کوچه یک خیابان سرو ناز واقع در زیبا شهر

🔶️اجرای کانیوای کوچه یک خیابان سرو ناز واقع در زیبا شهر

🔸️به گزارش روابط‌عمومی شهرداری جهرم، در ادامه پروژه‌های عمرانی شهرداری جهرم کانیوای کوچه یک خیابان سرو ناز واقع در زیبا شهر اجرا گردید.

🔸️گفتنی‌ست متراژ این پروژه ۱۸۷متر با ارزشی بالغ بر دویست میلیون ریال می‌باشد.