Skip to content

🔶️تملک و آغاز بازگشایی دو باب منزل مسکونی واقعا در مسیر

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، تملک دو منزل مسکونی واقع در بلوار معلم و خیابان شهدا توسط شهرداری جهرم انجام گردید.

🔸️️گفتنی است هزینه تملک این دو باب منزل مسکونی بیش از پنج میلیارد ریال می‌باشد که شهرداری جهرم جهت رفاه حال شهروندان و بازگشایی معابر فوق این پروژه را آغاز کرده است.