Skip to content

🔶️در ادامه پروژه‌های عمرانی شهرداری‌جهرم معاونت فنی و شهرسازی شهرداری در دو نقطه از شهر در حال اجرای تک‌لبه و جدول گذاری می‌باشد.

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری‌جهرم، اجرای تک‌لبه و جدول کشی در خیابان شهید‌اسلامی‌فر و کوچه ۱۳ امام رضا از منطقه فرهنگ شهر، توسط شهرداری جهرم در حال انجام می‌باشد.

📍از اینکه همشهریان عزیز در این مناطق جهت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها با شهرداری جهرم همکاری میکنند، متشکریم.