Skip to content

🔶️مروری بر پروژه‌هایی که در این روزها شهرداری جهرم به سرانجام رسانده یا در حال آنجام آن می‌باشد.

🔻پروژه‌های زیر سازی به شرح زیر می‌باشد:
🔹️زیرسازی بلوار حاشیه میدان شهید اسدزاده
🔹️زیرسازی خیابان حُر کوچه های ۸، ۱۰ و ۱۲ و تمامی فرعی ها
🔹️زیرسازی خیابان شهید مطهرنیا

🔻پروژه‌های آسفالت به شرح زیر می‌باشد:
🔹️آسفالت خیابان عبرت کوچه ۱ و ۱۸
🔹️آسفالت خیابان قدس کوچه ۲۴ ،۲۵، ۲۸، ۲۹، ۴۳
🔹️آسفالت خیابان فجر کوچه ۱، ۱۱، ۱۳
🔹️آسفالت خیابان وحدت کوچه ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
🔹️آسفالت شهرک ایثارگران کوچه ۲، ۴، ۸
🔹️آسفالت خیابان صدا و سیما کوچه ۲۰
🔹️آسفالت بلوارحاشیه میدان شهید اسدزاده
🔹️آسفالت بلوار شهید رجایی کوچه ۴۳
🔹️آسفالت خیابان نرگس کوچه ۴ و فرعی‌ها
🔹️آسفالت بلوار آزادگان کوچه ۸ و کوچه جنب دانشگاه پیام‌نور
🔹️آسفالت فرهنگ‌شهر،خیابان ادیب کوچه ۲ و فرعی‌ها

🔻دیگر پروژه‌های شهرداری به شرح زیر می‌باشد:
🔹️نصب پایه چراغ خیابان ۱۷ شهریور
🔹️نصب برج‌نوری‌ چل چراغ در پارک شهرک آفتاب
🔹️رنگ آمیزی میادین سطح شهر جهرم