Skip to content

🔸اولین جلسه شورای اداری شهرداری جهرم با حضور مهندس اسدی شهردار جدید جهرم

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، اولین جلسه شورای اداری شهرداری جهرم با حضور مهندس اسدی شهردار جهرم با مدیران شهرداری برگزار شد.

🔸مهندس اسدی با اشاره به وظیفه کارکنان در تکریم ارباب رجوع گفت : بایستی تمامی شرح وظایف کارکنان مشخص باشد و هیچگونه سدی جلو شهروندان برای گرفتن پاسخ از شهرداری‌ وجود نداشته باشد.

🔹وی با اشاره به همدلی در بین کارکنان افزود: اولین گام در جهت پیشبرد اهداف شهرداری وجود همدلی و هماهنگی و صمیمیت بین‌کارکنان است.