Skip to content

🔸️تسطیح پیاده‌روهای سطح شهر توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری‌جهرم، تسطیح پیاده‌روهای برخی از معابر سطح شهر جهرم کلید خورد.

🔸️تسطیح قسمتی از پیاده‌رو بلوار حرم تا حرم و خیابان ولی‌عصر در حال اجرا می‌باشد.

🔹️گفتنی‌ست در آینده اجرای پیاده‌رو سازی معابری که تسطیح آن‌ها انجام گردیده است به ترتیب اولویت‌بندی مناطق مختلف آغاز می‌گردد.

🔸️همچنین قرارداد اجرای پروژه کف‌سازی پیاده‌رو با بتن در بستر آماده، بین شهرداری‌جهرم و شرکت پیمانکار منعقد گردید.