Skip to content

🔸️حضور شهردار جهرم در مراسم تجلیل از پژوهش سراها و دانش‌آموزان برتر شهرستان جهرم

🔸️به گزارش روابط‌عمومی شهرداری جهرم، مهندس علیرضا نظری جهرمی، در مراسم تجلیل از پژوهش سراها و دانش آموزان برتر شهرستان جهرم حضور بعمل آورد.

🔸️در این مراسم از پژوهش سرای دکتر برنا و ابن سینای جهرم و همچنین دانش‌آموزان این دو پژوهش سراها که مقام استانی و کشوری بدست آوردند تجلیل بعمل آمد.