Skip to content

🔹اولین نشست تخصصی شورا با شهردار جدید در صحن شورای اسلامی شهر جهرم

🔸به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، اولین نشست تخصصی شورا با شهردار جدید در صحن شورای اسلامی شهر جهرم برگزار گردید.

🔹در این دیدار برنامه های کمسیون های تخصصی شورای شهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

🔸همچنین در خصوص مشکلات محلات و شهرک های شهر جهرم و نحوه خدمت رسانی شهرداری به این مناطق بویژه مناطق الحاقی بحث و گفتگو شد.