Skip to content

🚫جریمه سالیانه برای افرادی که عوارض نوسازی شهرداری جهرم را پرداخت نکنند.

🔹️به اطلاع همشهریان عزیز می‌رساند:
طبق ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری مالکانی که تا پایان هر سال عوارض نوسازی خود را پرداخت نکنند ملزم به پرداخت ۹ درصد هزینه دیرکرد، بصورت سالانه خواهند بود.

🔸️همشهریان عزیز می‌توانند تا ۱۵ تیرماه عوارض سالیانه خود را بدون جریمه دیرکرد از ابتدای سال احداث ساختمان پرداخت نمایند.

🔹️مهلت پرداخت عوارض معوق نوسازی شهرداری جهرم تا پایان ۱۵ تیرماه بدون جریمه دیرکرد.